AMBroker

AUDUSD đang ở kháng cự cũ

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm
Kháng cự: 0.7205, 0.7050 và 0.6960-6860
Hỗ trợ 0.6690 - 0.6700
Bias giảm giá sẽ được giưx vững khi giá không thể vượt qua vùng kháng cự 0.7050
Chúng ta có thể cân nhắc short sell khi có price action và nhịp tăng giá nhưng ko qua được vùng 0.7050, và nhắm target xuống 0.6690.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.