TraderTop-net

AUDUSD ngày 26/09 - Làm gì với mô hình Cờ Giảm?

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đã phá đáy trước đó và đây là dấu hiệu của xu hướng giảm tiếp diễn. Chúng ta cũng thấy rằng AUDUSD có khả năng hình thành mô hình Cờ Giảm - bearish flag - là mô hình tiếp diễn xu hướng giảm. Vì mô hình Cờ Giảm này và xu hướng giảm kéo dài trước đó, chúng ta chọn hướng bán cho AUDUSD hôm nay nhé.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.