GKFXPrimeVN

Nhận định cặp AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy AUD/USD giá 0.7100 - 0.7115
mục tiêu 0.7200, stop 0.7086

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.