GreencapInvestmentFund

AUDUSD - Cú bật của "Chuột Túi"

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cập nhật thị trường:
Vào thứ 2 đầu tuần, ngày 3/12/2018, thị trường AUDUSD đã bắt đầu phiên mới bằng một gap dài 45 pips. Sau khi kết thúc ngày thứ 2, thị trường đóng cửa trên vùng kháng cự 0.7314-0.7354, nay trở thành vùng hỗ trợ mới.

Nhận định:
Thị trường AUDUSD sẽ quay về để lấp lại cái gap tại vùng hỗ trợ 0.7314-0.7354 đã được hình thành vào thứ 2, sau đó sẽ tăng mạnh mẽ lên kháng cự 0.7428-0.7478 hoặc thậm chí là kháng cự tiếp theo 0.7646-0.7691.

Ý tưởng giao dịch:
Các nhà đầu tư có thể chờ mua vào với bất kỳ giá nào trong khu vực hỗ trợ mới 0.7314-0.7354, kết hợp với dấu hiệu hành động giá Mua trên D1, H4.

Điểm cắt lỗ có thể là 0.7174 và chốt lời ở 0.7628. Tuy nhiên, nếu các anh chị có thể đặt cắt lỗ và chốt lời gần lại lần lượt là 0.72773 và 0.7430.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.