ThoaForex

AUDUSD đã thực sự có lưc đẩy tăng mạnh mẽ.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD D1 đã thực phá vùng các vùng áp lực giảm và trend tại 0.6916 . Lực tăng này chúng ta thấy rất mạnh và đều có thể lên đến mục tiêu 0,7000 - 0.7070 trong tương lai gần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.