Leadership

Bây giờ không BUY AUDUSD thì bao giờ BUY

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang ở thời điểm mà nhiều người gọi là "đáy". Nó đã lao dốc rất nhanh bắt đầu từ đầu tháng 12 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, đây đã là vùng giá đẹp và khá an toàn để bắt đầu BUY AUDUSD . Hãy phân bổ vốn hợp lí để có thể vào được lệnh trong khoảng 200 pips

BUY AUDUSD 0.7040
TP: 0.7300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.