DatTong

AUDUSD, Dự đoán xu hướng trên D1.

DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Dự đoán xu hướng trên D1.
--> Breakout trendline ?!
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.