SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD bị quay lại 0,67800 khi nó có khả năng tăng thêm lên 0,68300