OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Lệnh sell limit AU
R:R - 1:1.5

Giá phá cản đi xuống, sell theo hành vi giá kết hợp vùng fibonanci
Bình luận: Gỡ lại bằng lệnh buy khi giá phá vùng cản quan trọng