quangtvht

AUDUSD - 30/09/2021

quangtvht Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Lệnh sell limit AU
R:R - 1:1.5

Giá phá cản đi xuống, sell theo hành vi giá kết hợp vùng fibonanci
Bình luận: Gỡ lại bằng lệnh buy khi giá phá vùng cản quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.