Trader-Viet

AUDUSD ngày 01/05 - Có gì sau upthrust?

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cú quét lên dạng upthrust hay false break kia có thể cảnh báo sức mạnh của AUDUSD không còn nhiều. Kèo chủ đạo cho hôm nay là bán xuống đối với AUDUSD. Chúng ta cũng thấy mô hình Nêm Tăng - Rising Wedge - là mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm cũng đang hình thành đối với AUDUSD và mô hình này củng cố thêm cho hướng bán ra.

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.