FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
sell limit. lưu lại làm nhật ký , hôm qua bắt sai 1 lần rồi nay bắt lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.