OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
thị trường đi đã đi đúng và chạm mục tiêu, hiện tại thoát lệnh và chờ đợi cơ hội giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.