SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD tăng giá của nó tại 0.68575, nơi nó có khả năng có thể bật hơn nữa đến 0.68945