URIFX

AUDUSD => vài pip nữa sẽ vào lệnh

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đẹp nhất là 1 wave nhẹ nữa, nhẹ thôi.