GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư AUDUSD - Buy

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Anh em có thể buy AUDUSD ở mức giá 0.7224 - 0.72245, chốt lời và cắt lỗ như trên hình. Anh em lưu ý, chiến lược này là trong ngày.