Binhfx

Buy Limit AUD/USD 10h24 UCT+7 17/8/2021

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bắt đáy bắt đỉnh là một nghệ thuật, người làm được điều đó là một nghệ nhân.

Bình luận