GKFXPrimeVN

AUDUSD, đồng AUD có trở lại?

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD đã có một khoảng thời gian không thể xấu hơn trong lịch sử khi nó đã mất giá liên tục trong vài tháng qua. Chịu tác động tiêu cực từ sự giảm tốc của kinh tế TQ là một phân nguyên do. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thừ nhận USD đã tự bản thân nó tăng giá trị khủng khiếp so với rổ tiền tệ quốc tế, bất chấp chiến tranh thương mại. Về mặt PTKT, AUDUSD đã bức phá khỏi tren ngắn trong H4, đây có thể là dấu hiệu cho sự phục hồi. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.