WindyCloud

Khuyến nghị bán AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chart khá là là simple và classical, hình ảnh thay lời muốn nói :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.