Leadership

Ngày cuối tuần nhẹ nhàng cùng AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
"Không có gì lên mãi hoặc xuống mãi" - Điều này luôn đúng cho mọi cặp tiền, và đương nhiên AUDUSD cũng không nằm ngoài quy luật này.

Sau khi đạt đỉnh vào ngày đầu tháng Hai, AUDUSD đã liên tục trượt dài trong 8 tháng. Tuy rằng trong tháng 10 có những khoảng thời gian AUDUSD cố thoát khỏi xu hướng giảm nhưng phải đến ngày đầu tháng 11 AUDUSD mới thật sự vươn lên mạnh mẽ để kết thúc xu hướng giảm này.

Và với việc AUDUSD giảm nhẹ vào ngày hôm qua thì đây là thời điểm thích hợp để có thể BUY AUDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.