OzymandiasK

Sell AUDUSD. Sell các cặp AUD/XYZ

Giá xuống
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Lý do mình sell AUDUSD là vì
1. Trend tăng đã bị phá vỡ.
2. Cấu trúc sóng đã hoàn thành sóng 5 elliot ở khung H4 ( theo quan cá nhân).
3. AUDUSD gặp kháng cự mạnh ở khung D và W.
Các bạn có thể sell các cặp AUD/XYZ khác vì mình cũng đều thấy dấu hiệu giảm. Goodluck
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã gần chạm vùng TP rồi bật lên, các bạn có thể đóng lệnh hoặc rời sl để quản trị. Mình nghĩ rằng AU còn xuống nữa.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã chạm TP, hãy đóng lệnh và tham khảo kèo Buy AU của mình sau đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.