willfx_vn

AUDUSD > Cơ hội BÁN xuống

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
33 lượt xem
0
Dựa vào phân tích topdown & báo cáo COT . Chúng tôi thấy rằng AUDUSD đang ở thế có cơ hội BÁN xuống