Leadership

AUDUSD - Đẹp chỉ để ngắm

FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD vẫn đang nằm trong vùng giá được cho thấp so với vị trí mọi khi của nó. Nhìn qua thì có vẻ như đây là vùng giá hợp lí để bắt đầu LONG AUDUSD dài hạn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao AUDUSD lại chỉ loanh quanh trong khoảng giá này suốt thời gian dài như vậy. Nó chỉ đơn giản là AUDUSD đang trong giai đoạn sideway và giai đoạn này là không phù hợp để bắt đầu giao dịch AUDUSD .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.