Forex-YouCan_BanCoThe

AUDUSD

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
D1 giá về vùng mua chính (vùng kháng cự mạnh)
H4 xuất hiện nến nhấn chìm đẹp
H1 chuẩn bị phá lên vùng tranh chấp

nhận định:
buy limit: 0.70231
SL: 0.70031
TP: 0.70673

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và có thể vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!

Bình luận:
Khi khớp lệnh mình sẽ thông báo trên kênh telegram để các bạn biết nhé!
Bình luận:
giá đã gần TP, các bạn cân nhắc chốt lời bớt hoặc chốt luôn cũng được nhé
Bình luận:
TP!!!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.