DatTong

AUDUSD, Thị trường sideway theo TF H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Canh mua tiếp theo range H4 !
Bình luận:
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.