GKFXPrimeVN

AUDUSD trong mô hình cái nêm hướng xuống

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang chịu sự tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - TQ . TQ đang là đối tác thương mại lớn nhất của Austraylia, vì vậy khi kinh tế TQ đi xuống hoặc chững lại, đồng đô Úc sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên xu hướng này sẽ không kéo dài mãi và hiện AUD đang ở mức giá rất tốt để mua vào. Chiến lược như hình. Anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.