anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC AUDUSD TUẦN 20/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ buy tại 2 vùng giá như hình khi có tín hiệu tăng giá trở lại... SL như hình
Nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản, tuân thủ sl
Bình luận:
Au running 50 pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.