phongson

AU short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU nhìn từ H4/D1 xu hướng giảm đã được xác nhận. Điều chỉnh tăng trên H1 đã break và ta có điểm sell khá tốt tại vùng hợp lưu 0.76, SL khoảng 3x pip là hợp lý.