Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư forex AUDUSD hôm nay 17-12-2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kèo AUDUSD đã pullback về vung resistance, đồng thời đã chạm trendline của xu hướng giảm.
Chiến lược hôm nay của cặp AUDUSD sẽ short theo xu hướng tại vùng giá 0.7175.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: đã đạt mục tiêu TP.