Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư forex AUDUSD hôm nay 17-12-2018

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kèo AUDUSD đã pullback về vung resistance, đồng thời đã chạm trendline của xu hướng giảm.
Chiến lược hôm nay của cặp AUDUSD sẽ short theo xu hướng tại vùng giá 0.7175.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đã đạt mục tiêu TP.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.