SecretRR

AUDUSD vẫn chờ đợi để SELL

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD vẫn chờ đợi để SELL
+ khả năng sẽ có Pha Liếm THANH KHOẢN ở trên trước khi hướng về POI sell H4
+ sẽ cập nhật ... ở tuần sau
Giao dịch đang hoạt động: AUDUSD đúng như Plan
tiếc là ko liếm thanh khoản ở trên mà giảm lun
chúng ta tiếp tục Sell theo POI mới sinh ra ở H4

Ý tưởng liên quan