SecretRR

AUDUSD vẫn chờ đợi để SELL

Giá xuống
SecretRR Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD vẫn chờ đợi để SELL
+ khả năng sẽ có Pha Liếm THANH KHOẢN ở trên trước khi hướng về POI sell H4
+ sẽ cập nhật ... ở tuần sau
Giao dịch đang hoạt động: AUDUSD đúng như Plan
tiếc là ko liếm thanh khoản ở trên mà giảm lun
chúng ta tiếp tục Sell theo POI mới sinh ra ở H4

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.