VnRebates

AUDUSD - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá lên
VnRebates Pro Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Cấu trúc: H4 tạo mô hình nêm tăng, H1 hợp lưu tăng cùng H4 sau khi tạo thành công HL

- Momentum/Động lượng: sóng tăng hiện tại có vol tăng dần khi tiến về key level, thể hiện lực mua đang mạnh

- Khuyến nghị: Kì vọng key level sẽ break. Entry nương theo sóng tăng H1 lên đỉnh cũ TP2 và TP cuối là giá tròn 0.73.
Bình luận:
Đã đạt TP1. Động lượng sóng tăng vẫn tiếp diễn mạnh mẽ
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công: Giá cách TP2 4 pip thì ra tin hawkish của FOMC là USD mạnh lên. Hoà lệnh tại entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.