SinvestFX

BUY AUDUSD khi breakout trendline

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang ở vùng hỗ trợ mạnh 0.67xx trên khung D1.

Trên H4, AUDUSD đang tích lũy sau 1 nhịp tăng.

AUDUSD có thể phá vỡ vùng tích lũy (mô hình tam giác) để tiếp tục tăng, mục tiêu 0.6915.

Nếu AUDUSD giảm và phá trendline dưới thì sẽ hình thành mô hình giá khác, cần quan sát thêm tín hiệu tại vùng đáy mới.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.