OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo ad thì ad theo phương án 1 nhiều hơn.mọi yếu tố đang ủng hộ phương án 1 tin tức và PTKT .
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.