DatTong

AUDUSD, View next week !

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
D1:
- Structure: Downtrend
- Prior tendency: sideway but broken
- Closed below resistance
--> Waiting confirmation --> Sell
Bình luận:
Bình luận: Move stoploss to entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: + 60pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.