DubaiSC

AUD/USD trong ngày: xu hướng tăng giá lấn át.

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,6290

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 0,6290 với mục tiêu mở rộng lên 0,6340 & 0,6360.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 0,6290 có thể giảm tới 0,6270 & 0,6250.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI báo hiệu xu thế tăng giá mới.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.