FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Dấu hiệu hồi của AUDUSD đã xuất hiện nhưng chưa thật sự mạnh. Có thể test 1 lượng nhỏ ngay lúc này hoặc chờ đợi vài ngày trước khi xu hướng của nó được hình thành rõ rệt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.