FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Dấu hiệu hồi của AUDUSD đã xuất hiện nhưng chưa thật sự mạnh. Có thể test 1 lượng nhỏ ngay lúc này hoặc chờ đợi vài ngày trước khi xu hướng của nó được hình thành rõ rệt