GKFXPrimeVN

AUDUSD tăng mạnh mẽ sau thời gian dài lao dốc

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo phân tích của mình, USD đang yếu đi và đó là động lực khiến cho AUDUSD cùng các cặp tỉ giá có USD đứng sau sẽ tăng mạnh. Mình dự đoán AUDUSD sẽ tăng phá trend để đạt mức Take profit như trên hình. Anh em tham khảo chiến lược nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.