daututhongminh1

Giao dịch tối với GBPUSD, AUDUSD

daututhongminh1 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
GBPUSD ,AUD tìm điểm đẹp vào lệnh
Buy GBPUSD khi giá chạm 1.32800
Bình luận:
GBPUSD sửa buy 1.32700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.