Kienthucforex

AUD/USD báo hiệu giảm trở lại

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tại biểu đồ H1, Au đang hình thành mô hình 2 đỉnh sau quá trình hồi phục kéo dài từ đầu tuần. Xu hướng chính của AU vẫn là giảm nên đây có thể là 1 cơ hội để sell tỷ giá này sau khi xuất hiện tín hiệu giảm trở lại. MACD cũng đã phân kỳ giảm tạo thêm sự tin tưởng cho kèo này.

Chiến lược tham khảo:
có thể sell AU ở vùng backtest khi nó phá qua neckline tại 0.7250 hoặc sell khi nó tăng lên vùng 0.7270-0.7280
Tp về vùng 0.7160 và SL tại 0.7290

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.