OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xét PTKT AU trend giảm dài hạn,chúng ta kỳ vọng AU phục hồi trendline bán xuống,giá đang được HT ZONE cứng & kênh xu hướng trên H4,ta có thể mua ở ZONE HT này và chốt ở trên trenline kênh,và đợi bán khi test trendline giảm.
Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.