AMBroker

AUDUSD kèo an toàn - canh sell

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng giảm rõ ràng.
Kháng cự 0.7205, 0.7050, 0.6900- 0.6960 và 0.6860
Hỗ trợ 0.6690-0..6700
Price action: Nến bullish pin bar hình thành ở 0.6690. Giá phá xuống mạnh mẽ từ mô hình inside bar tuần trước.
Chúng ta giữ nguyên bias khi giá giữ vững bên dưới vùng khagns cự 0.6900-0.7050.
Chúng ta có thể canh sell tại chính vùng kháng cự này về 0.6690.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.