FSFI

AUDUSD- Cơ Hội Buy Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD- M30- Có xu hướng tăng giá theo xu hướng ở khung giờ lớn.
+ Giá hồi về vị trí Fibs hồi quy hợp lưu 38.2 và 61.8
+ Nằm trong vùng giá trị trung bình của EMA 20 và EMA 50.
+ Cùng với đó là RSI có sự phân kỳ ẩn.
+ Mô hình nến để vào lệnh là Pinbar .
---
Entry Market: 0.77496.
Stoploss: 0.77333.
Target 1: 0.77696.
Target 2: 0.77800. (trùng với Fibs mở rộng ở 1.272 và mô hình Harmonic AB=CD ).
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đàu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.