LUC_TRADING

AUDUSD CỤ THỂ

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Phân tích cụ thể cho a e BUY ngược xu hướng. chỉ mang tính tham khảo thui nhé.Xu hướng chính vẫn như kèo trước e đã phân tích mới đi được , a e kiên nhẫn chờ nhé .
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.