tatdat9x

Chờ bán AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
10 lượt xem
0
Chờ bán AUD/USD ngắn hạn quanh 0.76700
Mục tiêu về 0.76400

Bình luận