Leadership

Tiếp tục BUY AUDUSD dài hạn

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau khi test giá 1 thời gian không dài từ trung tuần tháng 9 tới trung tuần tháng 10 thì AUDUSD đã thực sự hồi lại tương đối nhanh. Bằng chứng là đỉnh sau của AUDUSD luôn cao hơn đỉnh trước đó của nó.

Do đó, hiện tại là thời điểm nên BUY AUDUSD theo trend và đặt TP cách khoảng 300 - 400 pips.

Các bạn có thể xem lại bài phân tích trước đây của tôi về AUDUSD