Leadership

Tiếp tục BUY AUDUSD dài hạn

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau khi test giá 1 thời gian không dài từ trung tuần tháng 9 tới trung tuần tháng 10 thì AUDUSD đã thực sự hồi lại tương đối nhanh. Bằng chứng là đỉnh sau của AUDUSD luôn cao hơn đỉnh trước đó của nó.

Do đó, hiện tại là thời điểm nên BUY AUDUSD theo trend và đặt TP cách khoảng 300 - 400 pips.

Các bạn có thể xem lại bài phân tích trước đây của tôi về AUDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.