tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình hai đỉnh với AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ
Xu hướng giảm
Tại vùng giá 0.72000 xuất hiện tín hiệu phân kỳ với chỉ báo MACD và mẫu hình đảo chiều hai đỉnh.
Đợi giá hoàn thành mẫu hình và phá vỡ Key level tại 0.70900 và có tín hiệu retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.70000 và 0.690000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.