GKFXPrimeVN

AUDUSD - 25/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7445

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7445 với mục tiêu 0,7400 & 0,7370.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7445, có thể tới 0,7475 & 0,7500.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.