AnhH

AUDUSD- Khả năng phục hồi của USD?

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện đang gặp vùng cản mạnh+ RSI vào vùng quá mua ( D1). Tuy nhiên khung W1 thì khả năng AU vẫn còn up lên vùng 0.80500.
Vì thế nên sell limit 0.80300-500 ( nên cân đối vốn)
TP 1 0.78888
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.