maivanhai

AUDUSD đi xuống.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng chủ đạo của cặp tiền này vẫn là đi xuống. Sau khi chạm đường trendline thì giá đã có sự quay đầu. Mục tiêu trong thời gian tới có thể là vùng đáy gần nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.