BLOGFOREXVIET

AUS200, Mục tiêu tăng giá trở lại TP 6820

Giá lên
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
AUS200 đang đi trong kênh tăng, cộng thêm dữ liệu kinh tế và đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ có khả năng kết thúc tốt đẹp giai đoạn 1. Tất cả sự chú ý đang tập trung vào đàm phán, nếu nó kết thúc tốt đẹp.
- TP: 6820 sẽ có khả năng đạt được
- 1 vị trí Long nên là ưu tiên cho lúc này khi tt đang mong chờ điều lạc quan.
Giao dịch đang hoạt động: AUS200 giá cập nhật cây nến 1H lúc 21:00 06/12/2019 giá đã tăng đến 6732, đạt 50% mục tiêu đề ra.
Giao dịch đang hoạt động: 09/12/2019 giá đã đi đến 6751
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: tuyệ
Bình luận: như có phép thuật