BLOGFOREXVIET

AUS200, Mục tiêu tăng giá trở lại TP 6820

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
AUS200 đang đi trong kênh tăng, cộng thêm dữ liệu kinh tế và đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ có khả năng kết thúc tốt đẹp giai đoạn 1. Tất cả sự chú ý đang tập trung vào đàm phán, nếu nó kết thúc tốt đẹp.
- TP: 6820 sẽ có khả năng đạt được
- 1 vị trí Long nên là ưu tiên cho lúc này khi tt đang mong chờ điều lạc quan.
Giao dịch đang hoạt động:
AUS200 giá cập nhật cây nến 1H lúc 21:00 06/12/2019 giá đã tăng đến 6732, đạt 50% mục tiêu đề ra.
Giao dịch đang hoạt động:
09/12/2019 giá đã đi đến 6751
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
tuyệ
Bình luận:
như có phép thuật

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.