dinhchien

AUS200 - Giảm với 3 mục tiêu Elliot

Giá xuống
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán từ quá khứ.

Bình luận